Algemene voorwaarden

Op alle door Zalucha Advocatuur verleende diensten zijn de Algemene Voorwaarden Zalucha Advocatuur van toepassing. Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden van Zalucha Advocatuur downloaden. Uiteraard kunt u de Algemene Voorwaarden Zalucha Advocatuur ook rechtstreeks bij ons opvragen waarna een exemplaar Рnaar uw keuze Рper post, fax of email aan u wordt toegestuurd.

Download hier de de Algemene voorwaarden