Voor iedereen toegankelijk

Gefinancierde rechtsbijstand
Zalucha Advocatuur staat cliënten, die onder de inkomens- en vermogensgrens van de Wet op de Rechtsbijstand vallen, bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat voor advies en rechtsbijstand een eigen bijdrage verschuldigd is.

De toevoeging wordt aangevraagd door uw advocaat. De Raad beoordeelt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Deze beoordeling geschiedt op basis van de hoogte van uw fiscaal inkomen en/of vermogen.

Indien een zogenaamde ‘toevoeging’ wordt verleend, bent u uw advocaat geen uurtarief verschuldigd, maar dient u een eenmalige, door de Raad vast te stellen eigen bijdrage te betalen. Daarnaast is het mogelijk dat u wordt geconfronteerd met bijkomende kosten, waaronder griffierecht en de kosten voor het opvragen van de benodigde uittreksels. In het eerste gesprek kunt u dit met de advocaat bespreken.

Voor meer informatie over onder meer het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand, over de hoogte van de inkomens- en vermogensgrenzen en over de hoogte van de eigen bijdrage, kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Bijstand op betalende basis
Cliënten die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, worden bijgestaan op basis van het door de advocaat te hanteren uurtarief, dat vooraf wordt besproken.

De declaraties zijn inzichtelijk doordat met de declaratie een overzicht wordt verstrekt van de verrichte werkzaamheden en de aan uw zaak bestede tijd.

Kantoorbeleid is dat in alle zaken een voorschot in rekening zal worden gebracht. De hoogte van dit voorschot verschilt per zaak en is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden en de daarmee verband houdende kosten.